Τελευταία Νέα

Ακολουθήστε μας

Ανάρτηση προσωρινών επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων της υπ΄αριθμ. 1/21-07-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελούμενων
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ
2η Παράταση Υποβολής Αιτήσεων στο επιδοτούμενο πρόγραμμα: «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των κλάδων της Οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση στοχευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε τουριστικά και συναφή  επαγγέλματα»
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ GEA (ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ – ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ-ΕΙΚΟΝΑ-ΗΧΟ)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ανάρτηση προσωρινών επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων της υπ΄αριθμ. 1/21-07-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελούμενων
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ
2η Παράταση Υποβολής Αιτήσεων στο επιδοτούμενο πρόγραμμα: «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των κλάδων της Οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση στοχευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε τουριστικά και συναφή  επαγγέλματα»
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ GEA (ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ – ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ-ΕΙΚΟΝΑ-ΗΧΟ)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
elGreek