24/06/2024
Expand search form

ΔΕΚΑΔΕΣ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ Κ.Υ.Ε. ΑΠΟ ΑΓΩΓΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΕΔΕΜ

Κοζάνη,  27 Μαΐου 2024

Αριθμ. Πρωτ.:  1268

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι και χρήστες Μουσικής,

Ταχύτατα αλλάζει το τοπίο στις αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας εναντίον της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΔΕΜ.

Το ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. με την δυναμική των Νομικών Τμημάτων (Αθηνών – Κοζάνης – Κομοτηνής) και με την πολύπλευρη πείρα του Προέδρου του ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. στην διαχείριση των Πνευματικών και Συγγενικών δικαιωμάτων (άνω των 20 ετών), έχει ως αποτέλεσμα την αθώωση πολλών συναδέλφων από την βιομηχανία των ΑΓΩΓΩΝ και ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΔΕΜ.

Ήδη από τις αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας, αποδεικνύεται ότι οι δικαστές αντιλήφθηκαν και συνειδητοποίησαν τις παραπλανητικές μεθόδους για την είσπραξη των δήθεν οφειλών οι οποίες έχουν φθάσει στα τραγικά ποσά των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

 

Δημοσιεύουμε εντυπωσιακή ΑΠΟΦΑΣΗ, όπως επακριβώς έχει εκδοθεί.

 

Αριθμός 1/2024

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη ………, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και από τη Γραμματέα ……… .

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την 1η-11-2023, για να δικάσει την υπόθεση:

ΕΝΑΓΩΝ: Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ «Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με ΑΦΜ 999538617, που εδρεύει στην ΑΘΗΝΑ, ΚΟΡΑΗ αρ. 3, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου……… με ΑΜ …….. του Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, όπως προκύπτει από τις προτάσεις που κατατέθηκαν στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου.

Η εναγόμενη έχει την ιδιοκτησία, την εκμετάλλευση και την κατά νόμο ευθύνη της λειτουργίας του καταστήματος καφέ-μπαρ ………. στη …….. αρ. …… Θεσσαλονίκης, σε χώρο 180 τ.μ. περίπου. Έχει για τα επίμαχα έτη 2020, 2021 συμφωνία με την εταιρεία myfreemusic, κατέχοντας άδεια δημόσιας εκτέλεσης και στην οποία καταβάλλει ανελλιπώς τη νόμιμη αμοιβή και αναπαράγει μουσική μόνο της εταιρείας αυτής. Περαιτέρω, δεν αποδείχθηκε ότι στο κατάστημα της εναγόμενης στις 11-11-2021 ελέγθηκαν κάποια μουσικά κομμάτια που ακούστηκαν εκεί και διαπιστώθηκε η παραβίαση από την εναγομένη πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών που εκπροσωπεί ο ενάγων, δεν έλαβε χώρα έκθεση ελέγχου, δεν κλήθηκε η αστυνομική αρχή προς σύμπραξη και καταγραφή ώστε να προκύπτει η παράβαση. Πολλώ δε μάλλον δεν αποδεικνύεται από κανένα στοιχείο παραβίαση για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα για το οποίο αξιώνει αποζημίωση και συνεπώς και αποκατάσταση ο ενάγων. Στην κρινόμενη αγωγή αναφέρεται η συνεχόμενη τοιαύτη παραβίαση, ωστόσο ουδέν αποδεικνύεται, επουδενί δε, θα μπορούσε η διάταξη του άρ 7 παρ 2 ν.4481/2017 (‘Για τη δικαστική επιδίωξη της προστασίας των έργων και των δικαιούχων που εκπροσωπούνται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή από οργανισμό συλλογικής προστασίας, αρκεί η δειγματοληπτική αναφορά των έργων που έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή χωρίς την καταβολή εύλογης αμοιβής και δεν απαιτείται η πλήρης απαρίθμηση των έργων αυτών’), να ερμηνευθεί ως τεκμήριο επέκτασης της παραβίασης σε όσο χρόνο (χρόνια ολόκληρα εν προκειμένω) επιθυμεί ο ΟΣΔ, με έναν ή ακόμη λίγους ελέγχους λεπτών, καθώς η ανωτέρω διάταξη στόχο έχει να απαλλάξει τον ΟΣΔ από την υποχρέωση, για τη στοιχειοθέτηση της αξίωσής του, να απαριθμήσει εξαντλητικά τα πνευματικά έργα που έχουν αναπαραχθεί κατά παράβαση του νόμου περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και όχι να του επιτρέχει καταχρηστικές επεκτάσεις. Συνέπεια των ανωτέρω, καθώς ουδέν αποδείχθηκε, η κρινόμενη αγωγή πρέπει να απορριφθεί συνολικά ως ουσία αβάσιμη. Τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων θα συμψηφιστούν εν μέρει, κάτ’ άρθρο 179 εδ β’ ΚΠολΔ, καθώς, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων υπήρχε εύλογη αμφιβολία για την έκβαση της δίκης και να επιβληθεί μέρος μόνο των εξόδων της εναγόμενης σε βάρος του ενάγοντα που ηττήθηκε, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον ενάγοντα σε μέρος των δικαστικών εξόδων της εναγόμενης, που ορίζει σε πενήντα (50) €.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού στη Θεσσαλονίκη, στις 8-1-2024, απόντων των διαδίκων.»

 

ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι περιβόητες ειδικές τιμές και δήθεν διευκολύνσεις με ειδικές εκπτώσεις, ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΙΔΕΣ που λειτουργούν υπέρ των οργανισμών ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΕΔΕΜ – GEA.

Επισημαίνουμε σε συναδέλφους Προέδρους Συλλόγων και Ομοσπονδιών να μην οδηγούν τους συναδέλφους καταστηματάρχες και χρήστες στην εύκολη λύση της διαπραγμάτευσης και του συμβιβασμού.

Σε όλους μας δεν απομένει παρά μόνο η αγωνιστικότητα και οι ασφυκτικές πιέσεις προς την αρμόδιο Υπουργό, για να αντιληφθεί την άναρχη κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της διαχείρισης των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων.

Οι τελευταίες ενέργειες πολλών φορέων συμβιβασμών και ειδικών τιμών, τα τελευταία έτη απέδειξαν ότι είναι ημίμετρες λύσεις, ενώ το πρόβλημα συνεχίζεται και διογκώνεται, εις βάρος του κλάδου της ΕΣΤΙΑΣΗΣ και ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ.

 

Previous Article

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 4808/2021 (Α’ 101)

Next Article

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ Κ.Υ.Ε. ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

You might be interested in …

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15-10-2019

Κοζάνη, 18 Οκτωβρίου 2019 Αριθμ. Πρωτ.: 451   Ενημερώνουμε και προειδοποιούμε όλους τους συνάδελφους ότι ο Νέος Νόμος που ψηφίστηκε την 15-10-2019 (Τρίτη) θα έχει ισχύ με την δημοσίευση στο ΦΕΚ, εφημερίδα της κυβέρνησης. Για […]

Διωγμός της ΕΣΤΙΑΣΗΣ με αγωγές και ασφαλιστικά μέτρα από τους Οργανισμούς Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων.

Κοζάνη,  08 Αυγούστου 2022 Αριθμ. Πρωτ.:  1051   Με πλήρη παραβατικότητα και με νέους μεθόδους, πιέζονται οι επιχειρήσεις της Εστίασης και Διασκέδασης – Ξενοδοχεία – εστιατόρια – καταστήματα διασκέδασης – καφετέριες – καφενεία – καφέ […]

27 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Κ.Υ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

Κοζάνη,  29 Σεπτεμβρίου 2023 Αριθμ. Πρωτ.:  1174   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Κοινοποιούμε εκ νέου τα 27 αρχεία που υποχρεούνται απαραίτητα να τηρούν όλα τα καταστήματα Εστίασης – Διασκέδασης – Ξενοδοχεία. Απεδείχθη ότι η εφαρμογή τους την […]

Αφήστε μια απάντηση