19/06/2024
Expand search form

Το ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. ιδρύθηκε το 2016 και αποτελεί πρωτοβάθμιο πανελλήνιο συνδικαλιστικό όργανο των επαγγελματιών του χώρου της μαζικής εστίασης και αναψυχής.

Σκοποί του Σωματείου :

 • Η συνένωση όλων των μελών που έχουν ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και τουριστικές επιχειρήσεις, για την μελέτη και την προώθηση των οικονομικών, επαγγελματικών συμφερόντων τους.
 • Η μελέτη κάθε προβλήματος που με οποιονδήποτε τρόπο επηρεάζει τη λειτουργία και τα συμφέροντα της επιχείρησης τους, ούτος ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη αντιμετώπισή του.
 • Η γενικευμένη προβολή των προβλημάτων και αιτημάτων των μελών.
 • Συντονισμός και δράση των μελών για κάθε νόμιμη διεκδίκηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει.
 • Η συνεργασία των μελών για τη δημιουργία οργανώσεων σε κοινοπραξίες και σε συνεταιρισμούς για καλύτερα οικονομικά οφέλη των επιχειρήσεων.
 • Στήριξη και προώθηση του πνεύματος αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του για να εξασφαλισθούν οι καλύτερες δυνατόν συνθήκες στη λειτουργία της επιχείρησης.
 • Η συνεχής διοργάνωση ημερίδων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων, με κύριο στόχο την ενημέρωση και κατάρτιση των επιχειρηματιών, αλλά και των υποψήφιων μελών που σκέφτονται να απασχοληθούν στο μέλλον.
 • Η πλήρης παροχή νομικής βοήθειας στα μέλη του σωματείου για κάθε θέμα που αφορά την λειτουργία των επιχειρήσεών τους .(Ήδη ο σκοπός αυτός έχει επιτευχτεί και λειτουργεί).
 • Η συνεργασία σε πανελλήνια και παγκόσμια κλίμακα με συνθέτες, στιχουργούς, τραγουδιστές, τραγουδοποιούς, μουσικούς, δισκογραφικές εταιρίες, τραγούδια, μουσικά ακούσματα κλπ., που παίζονται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τουριστικές επιχειρήσεις της Χώρας.
 • Η συνεργασία με όλους τους κλάδους – σωματεία – ενώσεις καταναλωτών, με κύριο σκοπό την προώθηση των Ελληνικών προϊόντων για να τονωθεί η Εγχώρια αγορά και η Οικονομία της Χώρας.
 • Η άριστη συνεργασία του Σωματείου με τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Δημοκρατίας.
 • Η διοργάνωση με εκπαιδευτικά σεμινάρια, με κύριο στόχο και σκοπό την βελτίωση των μελών στην παροχή υπηρεσιών, σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας, τρόπου συμπεριφοράς, service, μαγειρική, παρασκευής καφέ και ποτών (αλκοολούχων και μη).
 • Η παρακολούθηση με πλήρη προσοχή όλων των Νόμων, Υπουργικών Αποφάσεων, Δημοτικών Αποφάσεων κλπ, που αφορούν τον κλάδο και τα μέλη, για τη δημιουργία Ασφαλιστικών Μέτρων, Αγωγών, Μηνύσεων, Προσφυγών, όταν το Σωματείο μας μέσω του Νομικού Τμήματος εντοπίζει αντισυνταγματικότητες που βλάπτουν τον κλάδο και αποτελούν κώλυμα στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Τα ανωτέρω Νομικά μέτρα δε θα είναι μόνο σε Εθνικά Δικαστήρια αλλά και σε Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.
 • Η δημιουργία διαφόρων συμβάσεων με οποιαδήποτε επαγγελματική Οργάνωση εργαζομένων, για να επιτύχουμε τις καλύτερες προϋποθέσεις εργασίας που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων.
 • Προϋποθέσεις συμμετοχής του Σωματείου σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς παρόμοιες οργανώσεις.
 • Η δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για να αντιμετωπιστεί η παραοικονομία, ο αθέμιτος ανταγωνισμός που λειτουργεί πολλές φορές εις βάρος των μελών.
 • Η δημιουργία τουριστικής πολιτικής και η υποβολή με σχετικές προτάσεις στις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές, για να επιτύχουμε τις άριστες Τουριστικές Υπηρεσίες και να προβάλλουμε έτσι τον Τουρισμό και την προβολή της Χώρας μας.
 • Η ίδρυση εκπαιδευτικών Κέντρων Κ.Ε.Κ. με κύριο σκοπό έρευνες, μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά και σεμινάρια για τους καταρτιζόμενους και τα μέλη. Στα ανωτέρω Κ.Ε.Κ. θα εκπαιδεύονται οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι στα καταστήματα και οι υποψήφιοι που πρόκειται να απασχοληθούν ή και να ασχοληθούν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τουριστικές επιχειρήσεις.
 • Η πλήρη συμμετοχή των μελών σε εκδηλώσεις Εθνικές, Ευρωπαϊκές ή ακόμη και Παγκόσμιες , που αφορούν και προωθούν την Πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας μας.
 • Η δημιουργία συμβάσεων, αμοιβών και ειδικών τιμών με Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης (Ο.Σ.Δ.), τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, πάντα προς όφελος των μελών και γενικά του κλάδου.
 • Αναγκαία και υποχρεωτική η συμμετοχή του Σωματείου, σε όλες τις Δημόσιες Διαδικτυακές Διαβουλεύσεις Υπουργείων ή άλλων Δημόσιων Αρχών, όπως επίσης και να εκπροσωπείται το Σωματείο σε όλες τις Δημόσιες Αρχές (Υπουργεία, Περιφέρεια, Δήμους κλπ.), πάντα προς όφελος των μελών και γενικά του κλάδου.
 • Η κατασκευή ειδικής ιστοσελίδας, λειτουργική, απλή και κατανοητή για να ενημερώνεται ο καταστηματάρχης οι καταναλωτές – πελάτες, οι Έλληνες και οι ξένοι πολίτες.
 • Σύνταξη μελετών, υπομνημάτων, ομιλιών, διαλέξεων για ζητήματα και προβλήματα του κλάδου με την προώθηση τους σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
 • Δραστηριότητες σε κινητοποιήσεις – απεργίες με κύριο στόχο να περιφρουρήσουμε τα επαγγελματικά και οικονομικά συμφέροντα των μελών του Σωματείου.
 • Έκδοση βιβλίων, εγχειρίδια, οδηγούς, αφίσες, περιοδικά, εφημερίδες, διάφορα έντυπα επαγγελματικά, παρουσίαση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών, που όλα τα ανωτέρω θα βοηθήσουν και θα προωθήσουν τα προβλήματα του κλάδου και τη λύση τους.
 • Ειδικές και συνεχής επαφές και συνεργασίες με προμηθευτές, προϊόντων στις επιχειρήσεις- μέλη για χαμηλές τιμές.

Το Σωματείο δύναται να συμμετέχει σε Δευτεροβάθμια Οργάνωση (Ομοσπονδία) και με τα μέλη του και σε Τριτοβάθμια Οργάνωση.

Τα γραφεία μας στεγάζονται με έδρα Δημοκρατίας 38, Κοζάνη, παράρτημα στην οδό Ειρήνης 8, Γρεβενά. Δευτέρα έως Παρασκευή από  9:30πμ έως 3μμ, με τηλέφωνο επικοινωνίας το 2462400176 και 6906082152 (καθημερινά 9:30πμ-3μμ), fax 24625021167, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  info@pansekte.com.

Για το ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τσαπατσάρης Γρηγόριος