ΜΗΝΥΣΕΙΣ – ΤΣΟΥΧΤΕΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Κοζάνη,  15 Μαρτίου 2023

Αριθμ. Πρωτ.:  1119

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Πολλάκις αναφερθήκαμε με έκτακτες ανακοινώσεις για το θέματα:

α) Γνωστοποίηση χρήση μουσικής.

β) Για την ύπαρξη παραστατικού χρήσης μουσικής.

Ήδη το πρόστιμο που συνήθως επιβάλλεται στις ως άνω περιπτώσεις υπερβαίνει τα 1000 ευρώ ανά περίπτωση.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ

Τα ελεγκτικά όργανα και ιδιαίτερα η Αστυνομία θα ελέγξει:

  1. Γνωστοποίηση χρήσης μουσικής ή όπως αναφέρεται στον Νόμο 4442/2016(Το σώμα της Γνωστοποίησης). Η Γνωστοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Δεν νοείται να χρησιμοποιείς Μουσική ή Τηλεόραση χωρίς να υπάρχει η Γνωστοποίηση.
  2. Βεβαίωση επέκτασης ωραρίου χρήσης μουσικής. Εκδίδεται από τον Δήμο ονομαστικά βεβαίωση ότι το κατάστημα δύναται να κάνει χρήση μουσικής πέραν της 23:00 για την καλοκαιρινή περίοδο και πέρα τις 22:00 για την χειμερινή περίοδο.
  3. Παραστατικό (Άδεια – Πιστοποιητικό) Εταιρίας ή Οργανισμού για την Μουσική που χρησιμοποιείται. Σημαντικότατο στοιχείο επίσης είναι η ύπαρξη τιμολογίου ή απόδειξη εξόφλησης της Μουσικής, διότι τελευταία ζητείται και από την ΣΔΟΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η παράβαση για Γνωστοποίηση και η υπέρβαση χρονικού ωραρίου χρήσης μουσικής, υπολογίζονται ως παραβάσεις για κλείσιμο της επιχείρησης.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΣΕΚΤΕ

Προηγούμενο Άρθρο

ΔΕΚΑΔΕΣ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ GEA

Επόμενο Άρθρο

ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ Κ.Υ.Ε. ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΕΦΕΤ-ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ)

Γράψτε ένα σχόλιο

elGreek