ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κοζάνη,  25 Αυγούστου 2023

Αριθμ. Πρωτ.:  1165

 

Κοινοποιούμε σε όλους τους Συνάδελφους αλλά και ιδιώτες επιχειρηματίες, τις ειδικές οδηγίες που υποχρεούται να εφαρμόζει καθημερινά για τον εργαζόμενο η επιχείρηση. Προληπτικά ενημερώνουμε επίσης ότι οι έλεγχοι από Επιθεώρηση Εργασίας-ΙΚΑ και ΣΔΟΕ είναι εντατικότατοι σε ολόκληρη την Επικράτεια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΗ

α) Να παρέχει στο προσωπικό δύο (02) διαλλείματα για ανάπαυση και φαγητό.

β) Υποχρεωτικό το γεύμα με άρτο ανά οχτάωρο.

γ) Ανάρτηση σε εμφανές σημείο τα ΜΕΝΟΥ του προσωπικού (εντός της κουζίνας)

δ) Σε περίπτωση που δεν παρέχει τροφή, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει την αξία της τροφής στην τιμή κόστους αγοράς του καταστήματος.

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

α) Υποχρεούται ο Εργοδότης να παρέχει στο προσωπικό με ίδιες δαπάνες, μπλούζες –παντελόνια και ότι άλλο απαιτείται και επίσης όπου απαιτείται παπούτσια, σκούφος κ.λ.π.  Επίσης η αντικατάσταση και η καθαριότητα των ενδυμασιών βαρύνουν τον εργοδότη.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΧΝΕΣ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή-παρασκευαστή, εισαγωγέα, προμηθευτή, όταν παραβαίνει τις διατάξεις της νομοθεσίας για την υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ πρόστιμο:

  1. Από 500 έως 50.000 ανά παράβαση.
  2. Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή ολόκληρης της επιχείρησης για 6 μέρες.
  3. Με ειδική εισήγηση του επιθεωρητή εργασίας ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μπορεί να επιβληθεί διακοπή πέρα των 6 ημερών ή και οριστική διακοπή με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΙΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ

α) Η αμεσότητα των παραβάσεων

β) Η σοβαρότητα των ατυχημάτων

γ) Η Έκταση του κινδύνου

δ) Η συχνή επανάληψη των ατυχημάτων

ε) Η μη συμμόρφωση στις υποδείξεις του

στ) Ο βαθμός της υπαιτιότητας

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων ΜΠΟΡΕΙ να δοθεί εύλογη προθεσμία έως 30 ημερών για συμμόρφωση ή και να παραιτηθεί για 10 μέρες.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Κάθε εργοδότης τιμωρείται:

α) Με φυλάκιση 6 μηνών

β) Χρηματική ποινή 900 ευρώ ή και τις δύο ποινές

Τα μέτρα επιβάλλονται ΑΜΕΣΑ και τα δικαστήρια πραγματοποιούνται εντός 20 ημερών

 

ΠΑΝΣΕΚΤΕ

Προηγούμενο Άρθρο

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Επόμενο Άρθρο

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ GEA (ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ – ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ-ΕΙΚΟΝΑ-ΗΧΟ)

Γράψτε ένα σχόλιο

elGreek