ΣΑΡΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΕΠΙΘΕΡΩΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κοζάνη,  03 Απριλίου 2023

Αριθμ. Πρωτ.:  1124

 

Η σημερινή κατεπείγουσα ενημέρωση, αφορά όλους τους συνάδελφους επιχειρηματίες που απασχολούν προσωπικό.

Δημοσιεύουμε ΕΚΤΑΚΤΩΣ τους σαρωτικούς ελέγχους ανά Περιφέρειες σε ολόκληρη την Ελλάδα, μετά την Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας 3031/2023, η οποία καθορίζει συνολικό αριθμό ελέγχων 66.000.

3.1. ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
1. ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2.100
2. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6.920
3. ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3.780
4. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4.200
5. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2.660
6. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1.960
7. ΚΡΗΤΗΣ 1.610
8. ΑΘΗΝΩΝ 4.830
9. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 3.150
10. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.520
11. ΑΙΓΑΙΟΥ 2.590
ΣΥΝΟΛΟ 36.320
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
  3.080
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 39.400

Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, περιλαμβανομένης της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας, σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με κύρια προτεραιότητα:

α) σε επιχειρήσεις και κλάδους με υψηλό δείκτη κινδύνου παραβατικότητας

β) σε επιχειρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία

γ) σε επιχειρήσεις που λειτουργούν σε εποχιακή βάση

δ) σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται το σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας.

 

3.2. ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
1. ΑΘΗΝΩΝ -ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΚΡΗΤΗΣ 6.250
2. ΠΕΙΡΑΙΑ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΙΓΑΙΟΥ 5.000
3. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3.800
4. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3.700
5. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 6.900
ΣΥΝΟΛΟ 25.650
6. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ) 950
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 26.600

Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι επίκειται αλλαγή με κατακόρυφη ΑΥΞΗΣΗ των ελέγχων σε περίπτωση που εξακριβώνεται υπερβολικός αριθμός παραβάσεων. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες Περιφέρειες της χώρας δέχονται σχεδόν διπλάσιους ελέγχους από ότι στον νομό Αττικής. Γνωρίζουμε ότι στην ΑΤΤΙΚΗ και ιδιαίτερα στην Αθήνα τα ποσοστά σε αριθμό επιχειρήσεων και τζίρων είναι κατά πολύ περισσότερα αυξημένα.

ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΦΥΛΑΧΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Βάσει της κείμενης Νομοθεσίας, Νόμος 1658/1985 και 3850/2010,ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό να τηρούν ΑΥΣΤΗΡΑ τα παρακάτω:

 1. Πιστοποιητικό Τεχνικού Ασφαλείας
 2. Αυτοματισμό Ασφαλείας στους Ηλεκτρικούς Πίνακες
 3. Μελέτη Επικινδυνότητας
 4. Φαρμακεία
 5. Τήρηση Βιβλίου Τεχνικού Ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Το ΠΑΝ.ΣΕ.Κ.Τ.Ε. σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό φορέα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΕΚ Κ.Δ.Β.Μ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΜΕ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 2000455 (ΕΟΠΠΕΠ) – ενημερώνει και εκδίδει:

 • Πιστοποιητικά Τεχνικού Ασφαλείας
 • Μελέτη Επικινδυνότητας
 • Ενημέρωση Βιβλίου Τεχνικού Ασφαλείας

 

 1. Πιστοποιητικό Τεχνικού Ασφαλείας επιχειρήσεις που στερούνται του ανωτέρω πιστοποιητικού και μάλιστα όταν δεν έχουν εξωτερικό συνεργάτη είναι έκθετες σε βαριά  πρόστιμα και το χειρότερο δεν μπορεί να λειτουργήσει η επιχείρηση . Σε περίπτωση όμως ατυχήματος η κατάσταση περιπλέκεται τόσο άσχημα που επίκειται και κλείσιμο της επιχείρησης.
 2. Μελέτη Επικινδυνότητας Επείγον και υποχρεωτικό  από την κείμενη Νομοθεσία 3850/2010. Το πρόστιμο είναι από 500 ευρώ έως και 10.200 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης , το μέγεθος και το σύνολο των υπαλλήλων που απασχολεί

α) περιγραμματικά αναφέρουμε ότι η μελέτη επικινδυνότητας συντάσσεται μόνο από  Μηχανολόγους Μηχανικούς, εγγεγραμμένοι στο                μητρώο του Υπουργείου Εργασίας .

β) τοποθετείται σε εμφανές σημείο και τονίζονται τα σημεία εκείνα που είναι επικίνδυνα και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής προς                              αποφυγή ατυχήματος

 1. Τήρηση βιβλίου Τεχνικού Ασφαλείας

Σύμφωνα με τον Νόμο 3850/2010 πρέπει να είναι ενημερωμένο με τις προβλεπόμενες του νόμου υποδείξεις ανά μήνα.

To Κ.Δ.Β.Μ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΕΚ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ με ειδική Πιστοποίηση από το Υπουργείο Εργασίας, εξυπηρετεί                  μέσω εσάς τον Πελάτη σας για την Πιστοποίηση Τεχνικού Ασφαλείας Κατηγορίας Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας με το αρχικό βήμα την                          έκδοση αρ. Πρωτοκόλλου εντός ολίγων λεπτών και σε ελάχιστο διάστημα η οριστική Βεβαίωση.

Απαλλάσσεται έτσι ο επιχειρηματίας από το τεράστιο και προκλητικό ποσό που πρέπει να πληρώνει από 300€ έως και 1200€ ετησίως             σε εξωτερικό συνεργάτη και επιπλέον εξυπηρετείται η επιχείρηση του εντός λεπτών για την λειτουργία προσλήψεων κ.λ.π.

Ενημερώνουμε ότι η τεχνογνωσία μας είναι μη συγκρίσιμη διότι έως τώρα έχουμε πιστοποιήσει άνω των 8.000 επιχειρήσεων Β΄ και                 Γ΄  κατηγορίας.

Οι τιμές μας είναι μη συναγωνίσιμες. Δίνονται Δωρεάν Σημαντικές, σημειώσεις υπό τύπου βιβλίου από τον Φορέα μας με την                               ονομασία:  ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ τους, ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΕΣ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Β & Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ σύμφωνα με τον Ν. 3850/2010 και με το Π.Δ. 294/88 και ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ 50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ.

 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

Με τον Νόμο 3850/2010 οι κυρώσεις είναι καταστροφικές για την επιχείρηση.

α) Το πρόστιμο για κάθε μια (1) παράβαση ξεκινά από 500 έως 50.000 ευρώ

β) Διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης ή τμήματος αυτής, για έξι μήνες

γ) Οριστικό κλείσιμο σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος

δ) Σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσίας μέσα σε διάστημα 2 ετών, η νομοθεσία προβλέπει οριστικό κλείσιμο της επιχείρησης.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΚΑ- ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1. Η Γόμωση των πυροσβεστήρων να είναι πάντα εντός ημερομηνιών
 2. Να μην υπάρχουν εμπόδια στο τρόπο διαφυγής στις εξόδους κινδύνου
 3. Επαρκής φωτισμός στον χώρο εργασίας
 4. Υπεύθυνη ΔΗΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, η οποία θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε 7 χρόνια
 5. Απαγορεύεται η χρήση βιντεοσκόπησης σε χώρους εργασίας λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων
 6. Παράνομες εγκαταστάσεις ενισχύουν μέγα κίνδυνο σε περιπτώσεις ατυχήματος
 7. Τοποθέτηση της μελέτης επικινδυνότητας κάτω από τον πίνακα προσωπικού
 8. Ασφαλιστική κάλυψη προσωπικού
 9. Λεπτομερής ενημέρωση για το είδος των αποδοχών τους
 10. Να γνωρίζει επακριβώς το προσωπικό τις ώρες που εργάζεται και να μην πανικοβάλλεται κατά τον έλεγχο και τις ερωτήσεις των ελεγκτικών οργάνων
 11. Τα πρόστιμα είναι εξοντωτικά – για μη δήλωση του εργαζομένου 10.550 ευρώ.  Για εργασία πέρα του δηλωθέν ωραρίου το πρόστιμο αγγίζει τις 3.000 ευρώ
 12. Σε περίπτωση στην διετία υπάρξουν βαριά ατυχήματα σε εργαζόμενους, αφαιρείται οριστικά η άδεια της επιχείρησης
 13. Φαρμακείο Ν.3850 2010- Ν.4144/2013
 14. Η μη ύπαρξη βεβαίωσης τεχνικού ασφαλείας, όταν απασχολεί εργαζόμενο σημαίνει 4620 ευρώ πρόστιμο. Σε περίπτωση ατυχήματος η επιθεώρηση εργασίας διπλασιάζει τα ποσά
 15. Μη ύπαρξη μελέτη επικινδυνότητας το πρόστιμο ανέρχεται έως 10200 ευρώ
 16. Σε περίπτωση ελέγχων δεν υπογράφει ποτέ ο υπάλληλος ή ο εργοδότης την παράβαση και μάλιστα όταν δεν είναι αληθοφανής
 17. Η ΄Γ κατηγορία καλύπτει έως 49 άτομα
 18. Η ΄Β κατηγορία καλύπτει έως 6 άτομα αναλόγως των συνθηκών
 19. Με τροποποίηση του Νόμου 3850/2010, στους επιθεωρητές εργασίας  έχει επέλθει πλήρης κρατική κάλυψη, ποινική και οικονομική, σε περίπτωση που ιδιώτης κινηθεί εναντίον τους για γεννώμενο λάθος κατά την διάρκεια του ελέγχου
 20. Δεν επιτρέπεται η εργασία ανηλίκου, εάν προηγουμένως δεν έχει την έγκριση του γονέα ή του κηδεμόνα, ως επίσης και την έγκριση με την διαδικασία που προβλέπεται από την επιθεώρηση εργασίας ή το Ι.Κ.Α
 21. Επιτρέπεται ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός εξ αίματος συγγενείας χωρίς ΙΚΑ, στις Ατομικές μορφές επιχειρήσεων , σε όλες τις άλλες υποχρεούται σε Ασφάλιση του συγγενικού προσώπου.
 22. Αυτοματισμοί Ασφαλείας στον Ηλεκτρικό πίνακα.

 

Για περισσότερες διευκρινίσεις επικοινωνήστε με τον λογιστή σας ή με τον κύριο Τσαπατσάρη.

 

ΠΑΝΣΕΚΤΕ

Προηγούμενο Άρθρο

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ RAPID TEST ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Επόμενο Άρθρο

ΚΙΝΔΥΝΟΣ Η ΑΓΝΟΗΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΔΕΜ-ΑΥΤΟΔΕΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-GEA

Γράψτε ένα σχόλιο

elGreek