ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΠΙ ΥΠ’ΟΨΙΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΤΙΜΗΣ ΑΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ Κ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Το δελτίο Τύπου της Γ.Ε.Σ.Ε.Β.Ε. με ημερομηνία 04-02-2019 δημιούργησε αναστάτωση στα μέλη μας με
την τοποθέτηση του ανωτέρω δελτίο, να καταβάλει τα ποσά ο χρήστης για τα πνευματικά δικαιώματα στο
ταμείο παρακαταθηκών και δανείων για το έτος 2019.
Ερωτάται η υπηρεσία σας:
1. Κατά πόσο είναι σύννομη η ενέργεια του καταστηματάρχη να καταβάλει το ποσό για τα πνευματικά
δικαιώματα στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων.
2. Κατά πόσο θα έχει την δυνατότητα να προμηθευτεί την έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής
από την Ε.Υ.Ε.Δ και την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, διότι κατά τον έλεγχο οι αρμόδιες υπηρεσίες ζητούν να
επιδικνύεται η έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης.
Σας θυμίζουμε ότι η υπηρεσία σας με αρ.πρωτ. 35610 απάντησή σας σε μέλος μας, αναφέρατε
επακριβώς:
Προκειμένου μια επιχείρηση να χρησιμοποιεί και να εκτελεί νομίμως εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο
–δηλαδή, μουσικά έργα οι δικαιούχοι των οποίων (συνθέτες και στιχουργοί) εκπροσωπούνται από
τους ανωτέρω φορείς , θα πρέπει να προμηθευτεί την έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής
από τη Ε.Υ.Ε.Δ και την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και να καταβάλει τις προβλεπόμενες, κατά τα ισχύοντα
αμοιβολόγιά τους, αμοιβές για τη χρήση των έργων. Η χωρίς άδεια δημόσια εκτέλεση μουσικών
έργων συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το 11 ο κεφάλαιο του ν.2121/1993 .
Θερμή παράκληση για απάντησή σας το ταχύτερο δυνατό για τον σημαντικότατο λόγο ότι έχουν
προγραμματιστεί ημερίδες ενημέρωσης για τα πνευματικά δικαιώματα, την Τρίτη 19-02-2019 στην
Πελοπόννησο και για τη Δευτέρα 25-02-2019 στη Θράκη. Το ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. και τα μέλη του, σας
ευχαριστούν θερμά για την άμεση ανταπόκρισή σας στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

WebMaster

Προηγούμενο Άρθρο

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΛΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Επόμενο Άρθρο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ΒΑΣΕΙ ΠΟΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ

Γράψτε ένα σχόλιο

elGreek