ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ

Κοζάνη,  27 Σεπτεμβρίου 2023 Αριθμ. Πρωτ.:  1173   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Χιλιάδες σαρωτικοί έλεγχοι σ’ ολόκληρη την Επικράτεια για την τοποθέτηση ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ Η Υπουργική Απόφαση 47829/17-6-2017 στο άρθρο 7…