ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κοζάνη,  25 Αυγούστου 2023 Αριθμ. Πρωτ.:  1165   Κοινοποιούμε σε όλους τους Συνάδελφους αλλά και ιδιώτες επιχειρηματίες, τις ειδικές οδηγίες που υποχρεούται να εφαρμόζει καθημερινά για τον εργαζόμενο η επιχείρηση. Προληπτικά ενημερώνουμε επίσης ότι οι…