ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

Κοζάνη,  25 Ιανουαρίου 2024 Αριθμ. Πρωτ.:  1222   Κοινή ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ των υπουργιών Εργασίας – Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη υποχρεώνει τους εργοδότες σε αυστηρότατη και λεπτομερή εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται για την ασφάλεια…