ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΩΓΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ GEA ΚΑΤΑ ΤΩΝ Κ.Υ.Ε.

Κοζάνη,  23 Φεβρουαρίου 2023 Αριθμ. Πρωτ.:  1111   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σε πλήρη εξέλιξη συνεχίζεται σε ολόκληρη την επικράτεια η καταδίωξη του κλάδου μας με ΑΓΩΓΕΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ προσωπικών και επαγγελματικών λογαριασμών. Τα τραγικά γεγονότα…