ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ GEA–ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΔΕΜ

Κοζάνη,  22 Ιουνίου 2023 Αριθμ. Πρωτ.:  1144 Αγαπητοί Συνάδελφοι, τους τελευταίους μήνες το Σωματείο έχει γίνει αποδέκτης καταγγελιών, αποστολής τιμολογίων παροχής υπηρεσιών μουσικής σε επιχειρήσεις ΕΣΤΙΑΣΗΣ και ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ από τους οργανισμούς Πνευματικών και Συγγενικών δικαιωμάτων,…