ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑ ΚΥΕ

Κοζάνη,  08 Σεπτεμβρίου 2022 Αριθμ. Πρωτ.:  1054   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η σημερινή ενημέρωση αφορά πάσης φύσεως ειδών επιχειρηματίες και ειδικά εκείνους που χρησιμοποιούν μεταφορικό μέσον για παροχή υπηρεσιών. Για πρώτη φορά αναφέρονται και διευκρινίζονται τα…