ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑ ΚΥΕ

Κοζάνη,  08 Σεπτεμβρίου 2022

Αριθμ. Πρωτ.:  1054

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η σημερινή ενημέρωση αφορά πάσης φύσεως ειδών επιχειρηματίες και ειδικά εκείνους που χρησιμοποιούν μεταφορικό μέσον για παροχή υπηρεσιών. Για πρώτη φορά αναφέρονται και διευκρινίζονται τα στοιχεία εκείνα τα οποία υποχρεούνται να εφαρμόζουν οι επιχειρηματίες για το εργαζόμενο προσωπικό τους με έμφαση τους ντελιβεράδες.

Δημοσιεύουμε επακριβώς τι ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να εφαρμόζει  ο εργοδότης:

  1. Να έχει η επιχείρηση γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. ( Μελέτη επικινδυνότητας)
  2. Υποχρεωτική τήρηση, εκ του εργοδότη, βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα καταγράφονται τα αίτια και η περιγραφή των ατυχημάτων.
  3. Τήρηση Αρχείου για τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιεί η επιχείρηση στο οποίο θα καταγράφονται το ΚΤΕΟ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΑΔΕΙΕΣ- κτλ για καθένα ξεχωριστά.
  4. Σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής εξοπλισμού και υλικού αυτοπροαστασίας υπογεγραμμένη από τον διανομέα.
  5. Προσαρμόζει τις εργασίες των εργαζομένων σε ασφαλής μεθόδους παράγωγής.
  6. Συχνή επιμόρφωση και εκπαίδευση των εργαζομένων στους κινδύνους πρόληψης ατυχημάτων.
  7. Ο εργαζόμενος ως διανομέας να κατέχει την απαραίτητη άδεια οδήγησης και να είναι άνω των 18 ετών.
  8. Εξοπλισμό του διανομέα νοείται: Κράνος – Πανωφόρι – Γάντια – Αδιάβροχη προστασία – Ανακλαστικό γιλέκο (γιλέκα που αντανακλούν το φως και λάμπουν μέσα στη νύχτα, προστατεύοντας έτσι ακόμα περισσότερο τον αναβάτη).
  9. Οι δαπάνες εξοπλισμού βαρύνουν τον εργοδότη και όχι τον διανομέα.
  10. Δαπάνες για καύσιμα – διόδια- έξοδα χρήσης – επισκευές βαρύνουν τον εργοδότη και ειδικά όταν ο διανομέας χρησιμοποιεί δικό του μεταφορικό μέσο.

 

ΠΑΝΣΕΚΤΕ

Προηγούμενο Άρθρο

ΑΝΑΛΗΘΗΣ – ΨΕΥΔΗΣ Ο ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ GEA ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ Κ.Υ.Ε.

Επόμενο Άρθρο

Νέα μέτρα από 09 έως 26 Σεπτεμβρίου στα Κ.Υ.Ε

Γράψτε ένα σχόλιο

elGreek