ΑΠΑΝΤΗΣΗ κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΝ.Σ.Ε.ΚΤ.Ε ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Κοζάνη,  19 Ιουλίου 2022 Αριθμ. Πρωτ.:  1044   Κε Πρόεδρε, Στην επιστολή σας της 23-6-2022 και με αρ. πρωτ.971.1/1475, με την οποία τοποθετείστε για την επιστολή διαμαρτυρίας μου, (για την ιστορική συμφωνία που υπογράψατε με…