ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 7%

Κοζάνη,  14 Μάιου 2021

Αριθμ. Πρωτ.:  809

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου 2021 από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων η αναμενόμενη προκήρυξη της Νέας Δράσης “Επανεκκίνηση της Εστίασης – Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών” συνολικού προϋπολογισμού € 330.000.000. Στόχος είναι η παροχή κεφαλαίου κίνησης [μη επιστρεπτέα επιχορήγηση] στις επιχειρήσεις μας με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους.

Η Δράση Επανεκκίνηση Εστίασης αποδίδει σε κάθε επιχείρηση συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης, που μπορεί να ανέλθει έως 7% επί του τζίρου του έτους 2019 το οποίο θα πρέπει να έχει αναλωθεί από 01-04-2021 έως 31-12-2021. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει σε € 100.000 ανά ΑΦΜ και αφορά σε προμήθεια πρώτων υλών.

Οι αιτήσεις ξεκινούν την σήμερα 14 Μαΐου 2021 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

Επιλέξιμες είναι οι Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ):

  • 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης,
  • 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις,
  • 56.29.20: Άλλες υπηρεσίες εστίασης,
  • 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών.

Στην εν λόγω δράση περιλαμβάνονται και επιχειρήσεις Εστίασης που ιδρύθηκαν εντός του έτους 2019/ 2020. Το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται αναλογικά για τις ημέρες που έχουν λειτουργήσει: [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας ]*365*7%.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

  • Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020.
  • Να υπάρχει μείωση μεγαλύτερη ή ίση του 30% του ετήσιου τζίρου (συνολικά έσοδα) του έτους 2020 σε σχέση με το 2019.
  • Για όσες έχουν συσταθεί έως την 31/12/2019: Να έχουν ωςκωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Προκήρυξης
  • Υποβάλλεται μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, για το σύνολο εγκαταστάσεων εστίασης που υπάρχουν.

Όσες επιχειρήσεις έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2020 και έχουν επιλέξιμο Κύριο ΚΑΔ (κύριο κωδικό δραστηριότητας), εντάσσονται αυτοδικαίως στη δράση.

Το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, στέκεται αρωγός των μελών – επιχειρηματιών, παρέχοντας πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη από τον αρχικό έλεγχο επιλεξιμότητας – βαθμολόγησης – υποβολή της αίτησης και υποβολής του αιτήματος επαλήθευσης (28-02-2022) για την επίτευξη μέγιστου δυνατού αποτελέσματος.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το 6986211437 για περισσότερες πληροφορίες ή μπορούν να υποβάλλουν αίτημα ενδιαφέροντος στον ιστότοπο μας και στον σύνδεσμο:

https://pansekte.com/2021/04/12/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%83-%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5/

 

ΠΑΝΣΕΚΤΕ

Προηγούμενο Άρθρο

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Υ.Ε. – ΜΟΥΣΙΚΗ – ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Επόμενο Άρθρο

Απογοήτευση προκαλούν οι δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού Ανάπτυξης για το άνοιγμα της μουσικής στην Εστίαση και Διασκέδαση

Γράψτε ένα σχόλιο

elGreek