ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ 75% ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Κοζάνη,  18 Σεπτεμβρίου 2020

Αριθμ. Πρωτ.: 656

 

Η παρούσα ενημέρωση αφορά όλα τα μέλη καταστήματα ως επίσης και όλους τους συναδέλφους / επιχειρηματίες με την αριθμό 3433/67/23-06-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. και με ΦΕΚ 2799/Β΄/3-7-2020 καλούντες όλες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επιχορήγησης πρόσληψης ανέργων άνω των 30 ετών. Η επιχορήγηση καλύπτει το 75% του μισθολογικού κόστους, ως επίσης και το επίδομα αδείας, Δώρο Πάσχα ή Δώρο Χριστουγέννων. Για πρώτη φορά έχει αναγγελθεί αυτού του είδους πρόγραμμα επιχορήγησης τα τελευταία χρόνια. Ο οικονομικός σύμβουλος (λογιστής) της επιχείρησης είναι εκείνος ο οποίος συνήθως γνωρίζει και την υποβολή υπαγωγής στο ανωτέρω πρόγραμμα.

Ευνόητο είναι ότι ταχύτατα θα καλυφθούν οι θέσεις διότι ανέρχονται μόνο στους 8.300 ανέργους.

ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις – συνεταιρισμοί – κοινοπραξίες και γενικά κάθε εργοδότης που έχει προσωπικό έως 20 άτομα
 • Κατά το τελευταίο τρίμηνο, πριν την υποβολή της αίτησης, να μην έχει μειώσει το προσωπικό
 • Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού όταν έχουμε οικειοθελή αποχώρηση – λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου – φυλάκιση ή θάνατος

Δεν έχουν δυνατότητα υπαγωγής στο πρόγραμμα αυτό οι εξής:

 • Σύλλογοι, Σωματεία που δεν έχουν οικονομική δραστηριότητα
 • Κτελ
 • Οι επιχειρήσεις που η έδρα τους είναι η οικία του εργοδότη
 • Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλιεία
 • Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων
 • Νυχτερινά κέντρα
 • Τηλεμάρκετινγκ
 • Εποχιακές επιχειρήσεις
 • Συστεγαζόμενες επιχειρήσεις

Στο πρόγραμμα αυτό εντάσσονται άνεργοι ηλικίας άνω των 30 ετών. Βασική προϋπόθεση να έχουν κάρτα ανεργίας ενός μηνός.

Δεν εντάσσονται εργαζόμενοι στις εξής περιπτώσεις:

 • Εάν είχαν απασχοληθεί στην ίδια επιχείρηση το τελευταίο δωδεκάμηνο ή σε επιχειρήσεις που ο εργοδότης είναι μέτοχος
 • Εάν είχαν απασχοληθεί με την ίδια ειδικότητα στον ίδιο χώρο με άλλον εργοδότη
 • Εάν είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση που ο εταίρος ή εργοδότης έχει εταιρική σχέση με την επιχείρηση που θα ενταχθεί
 • Όταν ο εργαζόμενος θα απασχοληθεί από τις 22:00 έως τις 6 το πρωί
 • Όταν είναι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές, στην επιχείρηση που εντάσσεται στο πρόγραμμα.

 

ΠΑΝΣΕΚΤΕ

Προηγούμενο Άρθρο

ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Υ.Ε. ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Επόμενο Άρθρο

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Γράψτε ένα σχόλιο

elGreek