ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΤΗΡΗΣΗΣ 7 ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ Κ.Υ.Ε.

Κοζάνη,  25  Ιουνίου 2020

Αριθμ. Πρωτ.: 606

 

Σχετ.: Υγειονομική Διάταξη λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829 / 2017 (ΦΕΚ 2161/τ.β.΄)

 

Υπενθυμίζουμε σε όλους τους συνάδελφους των καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης, ως επίσης και σε οποιονδήποτε ασχολείται με τα τρόφιμα και ποτά, ότι υποχρεούται με την ανωτέρω Υγειονομική Διάταξη, στην τήρηση των 7 αρχείων. Λόγω των έκτακτων καταστάσεων που δημιούργησε ο κορονοιός, πολλές περιφέρειες ανά την επικράτεια, εντατικοποιούν τους ελέγχους με ότι πρόστιμο συνεπάγεται.

Θυμίζουμε επίσης, ότι η τήρησης των 7 αρχείων είναι ο βασικός πυρήνας λειτουργίας της επιχείρησης. Λόγω της σοβαρότητας των τελευταίων γεγονότων, δημοσιεύουμε εκ νέου με λεπτομέρειες τα 7 ΑΡΧΕΙΑ:

Αρχείο 1ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: κατόψεις/τομές σχ/των μηχανικού και διαγράμματα ροής με περιγραφική έκθεση όπου απαιτείται, αντίγραφο κατάστασης απασχολούμενου προσωπικού, πιστοποιητικά υγείας προσωπικού, καθώς και πιστοποιητικού εκπαίδευσης αυτών, στην Υγιεινή και Ασφάλεια τροφίμων, για χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων σε υπαίθριο χώρο τις απαιτούμενες τεχνικές εκθέσεις, αποδεικτικό καθαρισμού, συντήρηση και καλής λειτουργίας του απαγωγικού συστήματος όπου απαιτείται.

Αρχείο 2ο ΝΕΡΟΥ: αποδεικτικά στοιχεία τρόπου υδροδότησης της επιχείρησης.

Αρχείο 3ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ: Πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης, τα χρησιμοποιούμενα καθαριστικά και απολυμαντικά με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Αρχείο 4ο ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ: Πλήρη φάκελο εντομοκτονίας-μυοκτονίας.

Αρχείο 5ο ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ: Στοιχεία τεκμηρίωσης παρακολούθησης της θερμοκρασίας σε όλα τα στάδια (ψυγεία, καταψύκτες, θερμοθάλαμοι, μαγείρεμα, κ.τ.λ.).

Αρχείο 6ο ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ: Προμηθευτές και συνοδευτικά δελτία αποστολής προϊόντων και πρώτων υλών, απαιτούμενα στοιχεία για τον έλεγχο της ιχνηλασιμότητας.

Αρχείο 7ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ: Βεβαίωση από εταιρία συγκομιδής των μαγειρικών ελαίων.

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ:

«Σας γνωρίζουμε ότι εκτός των παραπάνω αρχείων που οφείλετε να τηρείτε στην επιχείρησή σας, πρέπει και στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των αυξημένων μέτρων υγιεινής και αυτοελέγχου, στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, για τον περιορισμό μετάδοσης και κρουσμάτων ιογενούς αιτιολογίας και για την προστασία της Δημόσιας Υγείας σας εφιστούμε την προσοχή όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, σε επίπεδο ατομικής υγιεινής των εργαζομένων (χρήση γαντιών μιας χρήσης, ατομική καθαριότητα, θεωρημένα πιστοποιητικά υγείας, εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού, κ.λ.π. μέτρων), όσο και στις απαιτήσεις υγιεινής σε όλα τα στάδια παρασκευής, μεταποίησης, τυποποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής, διακίνησης, προσφοράς προς πώληση ή διάθεση αυτών, καθώς και στην εφαρμογή των προγραμμάτων καθαρισμού, απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας των χώρων της επιχείρησης, με μεγαλύτερη συχνότητα και επιμέλεια, σύμφωνα με τo Δ1γ/Γ.Π/οικ. 14222/28-2-2020 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας “Εγκύκλιος εντατικοποίησης των μέτρων υγιεινής σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος”.»

 

ΠΑΝΣΕΚΤΕ

Προηγούμενο Άρθρο

ΚΛΕΙΣΙΜΟ / ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ Κ.Υ.Ε ΓΙΑ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19

Επόμενο Άρθρο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Γράψτε ένα σχόλιο

elGreek