ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Το ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. τελευταία έχει γίνει αποδέκτης πολλών ερωτημάτων σχετικά με τη χρήση μουσικής στον εξωτερικό χώρο καταστήματος, στο οποίο έχει αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα. Δυστυχώς διάφορα τμήματα υγιεινής με την μη σωστή ερμηνεία του Νόμου 4442/2016 άρθρο 38 παρ. 5 και ως επίσης με την αριθμ. πρωτ. 5951/24-2-2017 (Τμήμα Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης), δημιουργούν προβλήματα στην χρήση μουσικής εξωτερικού χώρου των συναδέλφων.

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ:

Η χρήση μουσικής στον εξωτερικό χώρο καταστήματος, όπως προβλέπεται και από τον Νόμο 4442/2016, γίνεται με την γνωστοποίηση. Ρητά όμως ο ανωτέρω Νόμος στο άρθρο 29 αναφέρει ότι ο καταστηματάρχης οφείλει να διαθέτει και να διατηρεί στο κατάστημα του ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα αποτυπώνεται επακριβώς η φορά των ηχείων. Σημαντικό στοιχείο είναι επίσης ότι ο καταστηματάρχης έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα, ούτως ώστε ο ήχος να μην υπερβαίνει τα 80db και δημιουργεί προβλήματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

α) Μετά την γνωστοποίηση για τη χρήση μουσικής σε εξωτερικό χώρο ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ο καταστηματάρχης να προσέλθει στο Δήμο για να υποβάλλει αίτηση επέκτασης χρήσης μουσικής για πέραν τις 23ης ώρας, για το καλοκαίρι και πέραν τις 22ης για το χειμώνα. Η βεβαίωση επέκτασης χρήσης μουσικής είναι καθαρά αρμοδιότητα του τοπικού Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο εξετάζει διάφορους παράγοντες για την επέκταση χρήσης μουσικής. Για τον ανωτέρω λόγο διαφοροποιείται και το ωράριο επέκτασης χρήσης μουσικής που σε διάφορους Δήμους είναι έως την πρώτη (1η ) πρωινή ή δεύτερη (2η ) πρωινή ή τρίτη (3η ) πρωινή κ.λ.π.

β) Από άγνοια ή από αμέλεια πολλοί συνάδελφοι έχουν δεχθεί προστίματα διότι δεν προχώρησαν στην γνωστοποίηση χρήσης μουσικής ως επίσης ούτε και στον εφοδιασμό βεβαίωσης επέκτασης χρήσης μουσικής.

γ) Να μην εντυπωσιάζεται ο συνάδελφος από το πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται, διότι η επιβολή προστίμου βασίζεται σε διάφορα κριτήρια όπως π.χ. το μέγεθος της επιχείρησης, ο αριθμός των υπαλλήλων, οι συχνές παραβάσεις κ.λ.π.

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

Τα κέντρα διασκέδασης εξαιρούνται από τη διαδικασία γνωστοποίησης (άρθρο 27 του Ν. 4442/2016) και συνεχίζουν να αδειοδοτούνται με τον Νόμο 3463/2006 άρθρο 80.

Σημαντικότατο στοιχείο απλοποίησης της άδειας Κέντρου Διασκέδασης είναι και η κατάργησης των Συμβουλίων Θεάτρων και Κινηματόγραφων, τα οποία γνωμοδοτούσαν για την χορήγηση άδειας Κέντρου Διασκέδασης. Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι θα πρέπει να γνωρίζουν για τα Κέντρα Διασκέδασης ότι βαρύνουσα σημασίας είναι τα πιστοποιητικά από την υγειονομική υπηρεσία. Τα πιστοποιητικά πυροπροστασίας από την πυροσβεστική, η πολεοδομική καταλληλότητα και μείζονος σπουδαιότητας η ύπαρξης πάρκινγκ σε απόσταση 100 μέτρων από το Κέντρο Διασκέδασης.

ΠΑΝΣΕΚΤΕ

Προηγούμενο Άρθρο

ΨΕΥΔΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ

Επόμενο Άρθρο

ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΒΑΡΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Γράψτε ένα σχόλιο

elGreek