ΕΝΤΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Ε.Π.Ε.)

Σε όλους είναι γνωστό το τελευταίο διάστημα, σε Πανελλαδική κλίμακα έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας, για τους αδήλωτους υπαλλήλους.

Επισημαίνουμε ότι δεν νοείται συνάδελφος να διακινδυνεύει τη μη πρόσληψη υπαλλήλου , διότι τούτο είναι καταστροφικό με σοβαρότατες συνέπειες για την επιχείρηση. Με τον υπάρχοντα Νόμο 3850/2010 ως επίσης και με τον νέο Νόμο 4488/2017 προσδιορίζονται τα διοικητικά και ποινικά μέτρα ,που επιβάλλονται στους επιχειρηματίες που παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία.

 

Συγκεκριμένα :

  • Επιβάλλεται  πρόστιμο 10.550,00 ευρώ
  • Το πρόστιμο μειώνεται στο ήμισυ, εάν ο αδήλωτος υπάλληλος προσληφθεί για έναν χρόνο με 8ωρη απασχόληση από την επιχείρηση.
  • Σε περίπτωση υποτροπής σε διάστημα διετίας με 2 ή 3 παραβάσεις αδήλωτης εργασίας ( ανάλογα το είδος της επιχείρησης), η επιχείρηση κλείνει για τρεις μέρες.
  • Εάν η Δ/νση Επιθεώρησης Εργασίας κρίνει και στοιχειοθετείται, ότι η επιχείρηση ενέχει πολλαπλούς και μέγιστους κινδύνους για εργατικά ατυχήματα,  κλείνει με απόφαση του Αρμόδιου Υπουργείου.
  • Επιχείρηση που παραβιάζει την εργατική νομοθεσία σε διάρκεια διετίας 2 ή 3 φορές, αποκλείεται από Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα.
  • Χρήζει ιδιαίτερης προσοχής (υπήρξαν πολλές παραβάσεις) εάν υπάλληλος επιχείρησης βρίσκεται εκτός έδρας , θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με αντίγραφο κατάστασης προσωπικού από την επιχείρηση.
  • Ο προσδιορισμός του επιβαλλόμενου προστίμου βασίζεται στην σοβαρότητα της παράβασης και κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες .

            α) Πολύ χαμηλή

            β) Χαμηλή

            γ) Σημαντική

            δ) Υψηλή

            ε) Πολύ υψηλή

 

Σε προηγούμενο Δελτίο Τύπου  αναφερθήκαμε  επανειλημμένως για την Μελέτη Επικινδυνότητας, με την οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι  εφοδιασμένη οποιαδήποτε επιχείρηση, που απασχολεί προσωπικό.

Συγκεκριμένα ο Νόμος 3850 /06-2010 στο Άρθρο 43 αναφέρεται στις  ειδικές υποχρεώσεις των εργοδοτών.

Αναφέρει  στο Άρθρο 43 παράγραφος 1, ότι οφείλει ο εργοδότης να έχει γραπτή εκτίμηση των κινδύνων που εκτίθεται το προσωπικό εργασίας. Με πολύ φροντίδα θα πρέπει να καθορίζει όλα τα μέτρα προστασίας, που πρέπει να λαμβάνονται. Επίσης στη Μελέτη Επικινδυνότητας λαμβάνονται υπόψη και οι βασικές αρχές προληπτικών μέτρων.

Θυμίζουμε ότι την Μελέτη Επικινδυνότητας την εφοδιάζεται ο επιχειρηματίας από τον Τεχνικό Ασφαλείας, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα του Υπουργείου Εργασίας.

 

 

 

 

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ Γρηγόρης

ΠΑΝΣΕΚΤΕ

Προηγούμενο Άρθρο

ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Επόμενο Άρθρο

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γράψτε ένα σχόλιο

elGreek