Τα τελευταία πραγματικά δεδομένα για την Α.Ε.Π.Ι.

Και σε προηγούμενο ενημερωτικό έγγραφο μας, αναφερθήκαμε για τα διάφορα σχόλια ότι ‘’δήθεν  δεν υπάρχει Α.Ε.Π.Ι., ότι πτώχευσε και άλλα παρεμφερή’’.

Προς προστασία των συναδέλφων γνωστοποιούμε τα εξής:

Είναι πραγματικό το γεγονός ότι η Α.Ε.Π.Ι. σε πολλές πόλεις στην Ελλάδα δεν έχει εντατικοποιήσει τους ελέγχους, όχι μόνο για την μουσική της, αλλά και για την αμοιβή του ρεπερτορίου της.

Αυτό οφείλεται στο ότι συνεχίζονται  οι έλεγχοι, για να επιτευχθεί πιο ολοκληρωμένη κατάσταση στα οικονομικά της.

Καταλυτικό είναι το γεγονός ότι στις 25 Ιανουαρίου τροποποιήθηκε η παράγραφος 10 του άρθρου 54 του Νόμου 2121/93, ορίζοντας ανανέωση της θητείας του προσωρινού Επιτρόπου  για έξι (6) μήνες.

Κύριο έργο του κυβερνητικού  Επιτρόπου είναι η υποβοήθηση λειτουργίας της Α.Ε.Π.Ι. διοικητικά και οικονομικά.

Μάλιστα προσδιόρισε και το ποσό αμοιβής του επιτρόπου το οποίο βαραίνει την Α.Ε.Π.Ι.

Χρίζει λοιπόν ιδιαίτερης προσοχής, σε οποιαδήποτε σχόλια να επικοινωνούμε με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Πολιτισμού –Τμήμα Ο.Π.Ι.  (Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας) .

Τηλ επικοινωνίας :2132147800.

Επαναδημοσιεύουμε το ερώτημα που εστάλη στο Υπουργείο Πολιτισμού για την ύπαρξη ή μη της Α.Ε.Π.Ι. , την είσπραξη της αμοιβής της από τα καταστήματα και την απάντηση του Υπουργείου. Χιλιάδες συνάδελφοι καταστηματάρχες στηρίχτηκαν και βρήκαν λύση σε προβλήματα σχετιζόμενα με την Α.Ε.Π.Ι. ,από τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Σωματείου Εστιατορίων –Καφετεριών-Τουριστικών  Επιχειρήσεων και συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, ο οποίος θεωρείται ο πλέον έγκριτος γνώστης και αναλυτής στην διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων.

 

 

ΤΜΗΜΑ

 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΣΕΚΤΕ

Προηγούμενο Άρθρο

Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ων από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων , ηλικίας έως 35 ετών.

Επόμενο Άρθρο

Προς την Διεύθυνση του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Γράψτε ένα σχόλιο

elGreek