Έλεγχοι – Τροφικές δηλητηριάσεις

Το Τοπικό Σωματείο Ιδιοκτητών Καφετεριών Ειδών Εστίασης Κέντρων Ψυχαγωγίας Καφενείων & Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Γρεβενών και το Πανελλήνιο Σωματείο Εστιατορίων Καφετεριών Τουριστικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, σας γνωστοποιούν και σας επισημαίνουν τα παρακάτω για τις άδειες που παραχωρούνται στα  τρόφιμα και ποτά για την εμποροπανήγυρη Γρεβενών.

  1. Τελευταία έχουν καταγγελθεί στο Πανελλήνιο Σωματείο δηλητηρίαση καταναλωτών πελατών και μάλιστα δύο άτομα ήταν στην εντατική στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου από ρύζι και φουρνοπατάτα ψητή, τον μήνα Σεπτέμβριο.
  2. Πριν 12 ημέρες επίσης τροφική δηλητηρίαση από φαγητό σε τοπικό επίπεδο (περιοχή Γρεβενών).

Ενώπιον λοιπόν των ανωτέρω ζητάμε την ανάλογη εκ μέρους σας εφαρμογή των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων σας που προκύπτουν από την Νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή. Συγκεκριμένα η υπουργική απόφαση 14708/2007 αναφέρει ότι:

«…..2. Οι έμποροι λαϊκών αγορών που χειρίζονται τρόφιμα εμπίπτουν στις διατάξεις περί υποχρεωτικής κατάρτισης της ΥΑ14708/2007. Συνεπώς όλοι οι έμποροι λαϊκών αγορών που χειρίζονται τρόφιμα στους πάγκους τους θα πρέπει να εκπαιδευτούν με βάση τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 14708/2007.

…3. Οι χειριστές τροφίμων οι οποίοι εργάζονται σε πάγκους σε πανηγύρια στους οποίους Δήμοι, Κοινότητες, Σύλλογοι, κ.λ.π. προσφέρουν τρόφιμα δωρεάν θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι μα βάση τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 14708/2007, διότι στους κανονισμούς 178/2002/ΕΚ και 852/2004/ΕΚ, ως επιχείρηση τροφίμων ορίζεται:

«επιχείρηση τροφίμων»: κάθε επιχείρηση, κερδοσκοπική ή μη, δημόσια ή ιδιωτική, η οποία ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που συνδέονται με οιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, μεταποίησης και διανομής των τροφίμων,…»

…4. Οι γυρολόγοι (πλανόδιοι έμποροι) που χειρίζονται και εμπορεύονται τρόφιμα εμπίπτουν στις διατάξεις περί υποχρεωτικής κατάρτισης της ΥΑ14708/2007. Συνεπώς όλοι οι πλανόδιοι έμποροι που χειρίζονται τρόφιμα θα πρέπει να εκπαιδευτούν με βάση τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 14708/2007….».

Επίσης με τις τελευταίες υγειονομικές διατάξεις 28/03/2017 και ειδικά με την 23/06/2017 απόφαση 47829 Υγειονομικοί Όροι και Προϋποθέσεις Λειτουργίας Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών αναφέρεται στο άρθρο 5 ότι:

«…..Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών πρέπει να ακολουθούν τους Κανόνες Ορθής Πρακτικής….Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων, θα πρέπει να διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων που παράγουν ή διαχειρίζονται. Οι απαιτήσεις υγιεινής έχουν σχέση με τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, τον εξοπλισμό που αυτή χρησιμοποιεί , την υγιεινή και την εκπαίδευση του προσωπικού…….».

Τεκμαίρεται λοιπόν εκ της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή ότι οι ανωτέρω επιχειρήσεις  θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Άδεια από την αρμόδια υπηρεσία.
  2. Πιστοποιητικά Υγείας σ’ όσους εργάζονται.
  3. Άδεια εκπαίδευσης προσωπικού και εργοδότη στην ασφάλεια χρήσης και ποτών.
  4. Τιμολόγια προέλευσης των προϊόντων.
  5. Ταμειακές μηχανές.
  6. Ανάλογοι εξοπλισμοί για την ασφάλεια, την συντήρηση και τροφοδοσία των προϊόντων που διαχειρίζονται.

 

 

 

Ο Πρόεδρος για το

ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε                                              

                                                                                 Γρηγόριος Τσαπατσάρης

 

Ο Γενικός Γραμματέας:

Νίκος Ντινόπαππας

 

ΠΑΝΣΕΚΤΕ

Προηγούμενο Άρθρο

N. 1568/1985 και N. 3850/2010 για την υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας

Επόμενο Άρθρο

Προς τον Γενικό Γραμματέα Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ξανθάκο

Γράψτε ένα σχόλιο

elGreek