ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ διαμαρτύρεται εντονότατα προς την Κεντρική Ένωση  Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.)  διότι το συμφωνητικό συνεργασίας που υπέγραψε με την Αυτοδιαχείριση  δεν έχει ισχύ και το χειρότερο (για λόγους που δεν γνωρίζουμε), δεν έχει αναφερθεί το πλέον ουσιώδη γεγονός ότι μαζί με την Αυτοδιαχείριση (η οποία είναι οργανισμός συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων) πληρώνουν οι Συνάδελφοί μου και συγγενή πνευματικά δικαιώματα  GEA.

Συγκεκριμένα  :

  • Με την Απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας 3354/1988 δεν νομιμοποιούνται τα Επιμελητήρια για τέτοιου είδους συμφωνίες. Στην σελίδα 8 αναφέρει επακριβώς για τα Επιμελητήρια τα εξής (εφόσον λοιπόν ο νομοθέτης έτσι ηθέλησε να οργανώσει το θεσμό των  επιμελητηρίων, που ιδρύονται με πράξη της Πολιτείας ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ενεργούντα κατά βάση ως φορείς δημοσίας διοικήσεως προς εκπλήρωση δημοσίων σκοπών και είναι άσχετα προς τα ίδια πράξεων της ιδιωτικής βουλήσεως συνιστώμενα επαγγελματικά σωματεία, με τα οποία προβάλλονται και υποστηρίζονται τα συμφέροντα οργανωμένων κοινωνικών ομάδων, δεν έχουν εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση οι περί προστασίας της οικονομικής ελευθερίας διατάξεις  του άρθρου 5 του Συντάγματος , ούτε οι διατάξεις του άρθρου 12 αυτού περί του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι  και πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα τα αντιθέτως υποστηριζόμενα με την κρινομένη αίτηση.)

ΑΡΑ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ.

  • Η Αυτοδιαχείριση με την Α.Ε.Π.Ι. είναι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης (Ν. 2121/1993) Πνευματικών δικαιωμάτων και όπως προβλέπει ο προαναφερόμενος Νόμος, χρήστης που χρησιμοποιεί Α.Ε.Π.Ι. ή Αυτοδιαχείριση, υποχρεούται να πληρώσει και συγγενή πνευματικά δικαιώματα GEA.
  • Συνάδελφος καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που χρησιμοποιεί ραδιόφωνο ή τηλεόραση είναι γνωστό ότι υποχρεούται στην καταβολή και της Α.Ε.Π.Ι.
  • Σε περίπτωση συμφωνητικών Συνεργασίας συνδικαλιστικού φορέα και Αυτοδιαχείρισης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το ρεπερτόριο της Αυτοδιαχείρισης δεν αποτελείται παρά μόνο  από κάποιες χιλιάδες  ελληνικού ρεπερτορίου  (4500 – 5000) με μέγιστη έλλειψη στα ξένα .
  • Η Κεντρική Ένωση  Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) είχε υποχρέωση να συνεργαστεί, όπως επιβάλετε από τα χρηστά ήθη καλής συνεργασίας με τους καθεαυτού συνδικαλιστικούς φορείς των χρηστών όπως, η  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ  ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ και το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ–ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ–ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
  • Για λόγους καθαρά προστασίας των μελών συναδέλφων και για να μην εμπλακούν σε περιπέτειες , ενημερώνουμε κάθε φορέα για την μη νομιμότητα  της ανωτέρω συνεργασίας. Μοναδικός σκοπός του  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ–ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ–ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, είναι η άριστη Συνεργασία με οποιοδήποτε φορέα προς όφελος των συναδέλφων.

    Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γρηγόρης Τσαπατσάρης

ΠΑΝΣΕΚΤΕ

Προηγούμενο Άρθρο

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΔΕΚΑΔΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Κ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Επόμενο Άρθρο

ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ» ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Γράψτε ένα σχόλιο

elGreek