ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΝΟΜΟΣ ΔΕΝΔΙΑ 4307/2014

Γνωστοποιούμε σε κάθε επιχείρηση παντός είδους εκμετάλλευσης ότι μπορούν να ενταχθούν στον Νόμο Δένδια 4307/2014. Στον Νόμο Δένδια δίνατε να μετέχει οποιαδήποτε μικροεπιχείρηση έως 500.000 ευρώ τζίρο εάν πληροί της εξής προϋποθέσεις :

 1. Παρουσιάζει ζημίες
 2. Εάν το κέρδος είναι πολύ μικρό
 3. Εάν οι τζίροι είναι από χρόνο σε χρόνο ειδικά την τελευταία τριετία χαμηλότερα

Ο Νόμος Δένδια προβλέπει :

 1. Δάνεια παντός είδους προς όλες τις τράπεζες
 2. Ο Α.Ε.Ε. (ΤΕΒΕ)
 3. Χρέη προς ΙΚΑ
 4. Χρέη προς ΤΕΜΠΕ
 5. Χρέη προς Δήμους (όπως Δ. φόρο – ενοίκια κλπ)
 6. Χρέη προς Εφορία
 7. Χρέη προς ΔΕΗ
 8. Να υφίσταται η επιχείρηση (να μην είναι σε διαδικασία πτώχευσης η επιχείρηση ή ειδικής εκκαθάρισης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Ν. 4307/2014 (ΝΟΜΟΣ ΔΕΝΔΙΑ)

 • Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας
 • Ε1 – Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (τελευταίο οικονομικό έτος)
 • Εκκαθαριστικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
 • Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων
 • Διαθέσιμες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (Φ2) τρέχουσας χρήσεως και προηγούμενο έτους
 • Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ (Φ1) τελευταίου οικονομικού έτους
 • Ε3 τριών τελευταίων χρήσεων
 • Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας
 • Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

ΛΗΞΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 31/03/2016

 

        Επικοινωνήστε με τον δικηγόρος σας ή για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 6906082152 – 6936737826

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΕΔΡΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
ΕΡΓ. ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 1
ΤΚ.51100
ΑΦΜ 997922712
ΤΗΛ 6906082152
email: enosisdm@gmail.com

ΠΑΝΣΕΚΤΕ

Προηγούμενο Άρθρο

Διευκρινήσεις από την ΠΑΝΣΕΚΤΕ για την κατάργηση της άδειας μουσικών οργάνων. Τι προβλέπεται

Επόμενο Άρθρο

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Γράψτε ένα σχόλιο

elGreek