Χαώδη κατάσταση δημιούργησε η υποχρεωτική κλαδική σύμβαση Εργασίας

Κοζάνη 12 Ιουλίου 2022 Αριθμ. Πρωτ.:  1036 Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με την ως άνω Εγκύκλιό του, το Υπουργείο Εργασίας έχει αναρτήσει στην Διαύγεια και στον Ιστότοπο την υποχρεωτική εφαρμογή της νέας συλλογικής σύμβασης, με βάση της…