ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Υ.Ε – ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Κοζάνη,  26 Μαΐου 2020 Αριθμ. Πρωτ.: 590   7 ΑΡΧΕΙΑ (1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ – 3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – 4.ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ – 5. ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΨΥΓΕΙΩΝ & ΚΑΤΑΨΥΚΤΩΝ –…