ΤΡΑΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ Κ.Υ.Ε. ΣΧΕΔΟΝ ΔΥΟ ΣΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Κοζάνη,  08 Απριλίου 2024 Αριθμ. Πρωτ.:  1252   Σοβαρότατο το πρόβλημα που συνεχίζει να επικρατεί στις επιχειρήσεις Εστίασης και Διασκέδασης, όπου το ποσοστό εκείνων που δεν έχουν ταμειακά διαθέσιμα ή τα ταμειακά τους διαθέσιμα επαρκούν…