ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ Κ.Υ.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ

Κοζάνη,  08 Νοεμβρίου 2022 Αριθμ. Πρωτ.:  1084 Δυστυχώς Συνάδελφοι και χρήστες μουσικής, Συνεχίζεται ο διωγμός των επιχειρήσεών μας από την εισπρακτική εταιρία (ORION SERVICES), με ενοχλήσεις και πιέσεις για την καταβολή οφειλής για τα πνευματικά…