Σημαντικές διευκρινίσεις για την Μουσική στον Εξωτερικό – Εσωτερικό χώρο των Κ.Υ.Ε.

Κοζάνη,  19 Σεπτεμβρίου 2022 Αριθμ. Πρωτ.:  1056 Αγαπητοί Συνάδελφοι, Εντατικοί οι έλεγχοι και βαριά πρόστιμα, ήδη έχουν επιβληθεί από τους ελέγχους για την μουσική στον Εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Διευκρινίζουμε εκείνα τα σημεία τα οποία…