ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024

Κοζάνη,  29 Φεβρουαρίου 2024 Αριθμ. Πρωτ.:  1240   Η σημερινή ενημέρωση αφορά όλες τις επιχειρήσεις του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Σε γενικές γραμμές καταγράφουμε σημαντικά στοιχεία υπενθύμισης για την Ανεξάρτητη Αρχή «Επιθεώρησης Εργασίας».…