ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Κοζάνη,  11  Αυγούστου 2021 Αριθμ. Πρωτ.:  863   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με τους ανωτέρω νόμους και συγκεκριμένα με την αντικατάσταση του άρθρου 289 του Ν.4738/2020 προβλέπονται τα εξής: Όλες οι οφειλές που δημιουργήθηκαν από τον Μάρτιο…