ΠΟΛΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Κ.Υ.Ε.

Κοζάνη,  10 Οκτωβρίου 2023 Αριθμ. Πρωτ.:  1178   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Μετά από τα δεκάδες κρούσματα παραβάσεων και προστίμων για τους κάδους ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ και γενικά για τον τρόπο χρήση των σκουπιδιών στα καταστήματά μας, καταγράφουμε συνοπτικά…