ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

Κοζάνη,  25 Οκτωβρίου 2021 Αριθμ. Πρωτ.:  901 Αγαπητοί Συνάδελφοι, Μετά τα επείγοντα ερωτήματα που απήυθυνε το ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε., προς τον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας και Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Καταναλωτή, εδόθη λύση – ανάσα, για δεκάδες…