ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Κοζάνη,  02  Απριλίου 2021 Αριθμ. Πρωτ.: 765   Μετά την έκτακτη σύσκεψη του πρωθυπουργού, των συναρμοδίων υπουργών και αντιπροσώπευσης του κλάδου της ΕΣΤΙΑΣΗΣ από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. αποφασίστηκαν τα εξής: Το ύψος της ενίσχυσης…