ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Υ.Ε ΑΠΟ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 06 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Κοζάνη,  30  Αυγούστου 2021 Αριθμ. Πρωτ.:  867   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με την Υπουργική Απόφαση 52666, θεσπίζονται νέα μέτρα για τις επιχειρήσεις μας. Συγκεκριμένα: Η ισχύς των νέων μέτρων από 30/08/2021 έως 06/09/2021, 6 ώρα π.μ.…