ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κ.Υ.Ε. ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 3 ΚΑΙ 4

Κοζάνη,  30 Οκτωβρίου 2020 Αριθμ. Πρωτ.: 682   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Οι Περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης – Λάρισας – Ροδόπης – Ιωαννίνων – Καστοριάς – Κοζάνης, εντάχθηκαν στο επίπεδο 4 (κόκκινο), που σημαίνει αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων…