ΜΗΝΥΣΕΙΣ – ΤΣΟΥΧΤΕΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Κοζάνη,  15 Μαρτίου 2023 Αριθμ. Πρωτ.:  1119   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Πολλάκις αναφερθήκαμε με έκτακτες ανακοινώσεις για το θέματα: α) Γνωστοποίηση χρήση μουσικής. β) Για την ύπαρξη παραστατικού χρήσης μουσικής. Ήδη το πρόστιμο που συνήθως επιβάλλεται…