ΜΠΑΡΑΖ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ / ΕΝΑ SELF TEST ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ

Κοζάνη,  19 Μάιου 2021 Αριθμ. Πρωτ.:  812 ΘΕΜΑ 1ο Γνωστοποιούμε στα μέλη και καταστήματα και γενικά συνάδελφους Εστίασης και Διασκέδασης, ότι έχει σημάνει ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ στην φορολογική διοίκηση για έλεγχο μη έκδοσης αποδείξεων. Στο πλαίσιο αυτό…