ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ Κ.Υ.Ε. ΑΠΟ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Κοζάνη,  13 Ιουλίου 2021 Αριθμ. Πρωτ.:  849   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Μετά τις ανακοινώσεις και τις επίσημες δηλώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης η λειτουργία των Εσωτερικών χώρων στις επιχειρήσεις Εστίασης και Διασκέδασης θα λειτουργήσουν ως εξής: Εφαρμογή…