ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Κοζάνη,  24 Μαρτίου 2021 Αριθμ. Πρωτ.: 759   Αγαπητοί Συνάδελφοι μέλη του ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε.,      Ενθαρρυντική και λίαν αισιόδοξη η ενημέρωση εκ μέρους του Υπουργού Ανάπτυξης Κου Γεωργιάδη, σε συνδικαλιστικούς φορείς, γύρω από την επανεκκίνηση του…