ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ: ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Κοζάνη,  06 Δεκεμβρίου 2021 Αριθμ. Πρωτ.:  923   Χιλιάδες Συνάδελφοι επαγγελματίες παντός είδους επιχειρήσεων, πού έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβολή, βρίσκονται σε αναμονή και σε πλήρη σύγχυση. Έγκυρες πληροφορίες περί επιστροφής των επιστρεπτέων προκαταβολών, απογοήτευσε δεκάδες   χιλιάδες…