ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 1-2 ΚΑΙ 3

Κοζάνη,  14 Δεκεμβρίου 2020 Αριθμ. Πρωτ.: 706   Απευθυνόμαστε αρχικά σ’ όλα τα μέλη του ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε., ΑΛΛΑ και σε οποιονδήποτε συνάδελφο επιχειρηματία, ο οποίος έλαβε δανειοδότηση από τους κύκλους 1-2 και 3 επιστρεπτέων προκαταβολών.     …