ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΟΡΤΩΝ ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Κοζάνη,  07  Απριλίου 2021 Αριθμ. Πρωτ.: 771   Γνωστοποιούμε μέλη καταστήματα και συναδέλφους επιχειρηματίες, ότι με τον Νόμο υπ’ αριθμόν 4790 (περί κατεπείγουσες ρυθμίσεις) στο άρθρο 47, αναφέρεται για το Δώρο Πάσχα στους εργαζόμενους που…