ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 676/ 21-10-2020

Κοζάνη,  03 Νοεμβρίου 2020 Αριθμ. Πρωτ.: 684   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Λόγω των πολλών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν σε αρκετά μέρη στην Ελλάδα από την μη σωστή ενημέρωση των ελεγκτικών οργάνων, σχετικά με την δυνατότητα παραμονής εργοδότη…