ΕΞΟΝΤΩΝΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ GEA – ΕΔΕΜ – ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / ΔΥΝΗΤΙΚΗ Η ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Κοζάνη,  22 Απριλίου 2024 Αριθμ. Πρωτ.:  1256   Κόλαφος και μέγιστη ΑΣΤΟΧΙΑ αποτελεί η υπαναχώρηση του Υπουργείου Πολιτισμού στην ΜΗ υποχρέωση Ξενοδοχείων για χρησιμοποίηση ελληνόφωνου τραγουδιού, ενώπιον μιας γενικευμένης αντίδρασης από φορείς. Το Υπουργείο υποχρεώθηκε…