ΕΞΑΡΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΔΥΣΒΑΣΤΑΧΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑ Κ.Υ.Ε. ΛΟΓΩ ΜΗ ΟΡΘΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

Κοζάνη,  02 Δεκεμβρίου 2022 Αριθμ. Πρωτ.:  1090 Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έξαρση παρατηρείτε σε όλη την Επικράτεια από την μη τήρηση εφαρμογής των διατάξεων στους τιμοκαταλόγους π.χ. για τιμές – ανακριβή και παραπλανητικά στοιχεία στις ονομασίες των…