ΕΞΑΡΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Κοζάνη,  02 Μαρτίου 2022 Αριθμ. Πρωτ.:  982 Αγαπητοί Συνάδελφοι, σε προηγούμενες ενημερώσεις επανειλημμένα τονίζαμε,  την υποχρεωτικότητα τήρησης των κανόνων λειτουργίας της επιχείρησης για τον COVID – 19, δηλαδή το υγειονομικό πρωτόκολλο αναρτημένο στην είσοδο της…