ΕΝΟΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Κοζάνη, 11 Φεβρουαρίου 2020 Αριθμ. Πρωτ.: 528   Μεγάλο αγκάθι είναι και η ενημέρωση των οφειλετών από ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ, που έχουν αναλάβει δραστηριότητες εισπρακτικών εταιρειών. Μετά την γνωμάτευση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους οι Δικηγόροι…