ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κοζάνη,  09 Ιουνίου 2021 Αριθμ. Πρωτ.:  826   Αγαπητοί Συνάδελφοι, μέλη και πάσης φύσεως επιχειρηματίες, Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε η Α΄ φάση του μέτρου ενίσχυσης πάγιες δαπάνες. Ήδη ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για…