ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ